Vand !

Palmers regneark for vandbehandling!

 

 

Ønsket EBC:

Indtast dit vand:

Indtast RA og mængden af mæskevand:

Indtast evt. salte:

Indtast mælkesyre mængden:

Aflæsning af ændringerne i dit brygvand:

Evt justering af dit spargevand: